اگر شما در مرکز آموزش راهنمایی برای مشکل خود پیدا نکرده اید، می توانید با ارسال یک تیکت و انتخاب دپارتمان مناسب از ما سوال کنید.


  سوالات پیش از خرید

مشاوره و پرسش‌های قبل از سفارش

  پشتیبانی فنی

پشتیبانی فنی سرویس های ارائه شده توسط فناوران امید

  امور مالی

امور مالی مربوط به خدمات ارائه شده

  پیشنهادات و انتقادات

نظرات شما در خصوص خدمات ارائه شده فناوران امید